MANTRA

Je slovo, které šíří do prostoru určité vibrace, které pak spouštějí žádoucí děje. Jestliže chcete zpívat mantru nebo i jinak používat, měli by jste znát její význam. Nejde jen o vibraci, ale i význam dojde svého naplnění. A tak, když budete vyslovovat mantru v cizím jazyce, zjistěte si nejprve význam těchto slov. Také si zjistěte správnou výslovnost. Někdy stačí trochu jiná intonace a změní se význam slova. Na to je třeba dávat pozor. Také existují mantry, které nejsou neškodné. Nesou vaši energii k jinému člověku – většinou k tomu, kdo vám mantru uložil.

Má-li mít mantra správnou vibraci, musí mít určitou intonaci. Je dobré, když vám ji někdo předzpívá. Nebo potom musíte zkoušet různé postupy a vnímat, jak se rozezvučí prostor. Dobře zazpívaná mantra prostor rozvibruje a vyčistí. Potom ho naplní pozitivní energií.


ÓM - je nejvyšší mantra, vibruje plodivou silou, silou ochrany řádu i silou naplnění smyslu života. ÓM je tón, který na jemnohmotné úrovni zní stále vesmírem.

ÓM MANI PADNE HUM – já v sobě nosím drahokamy božských vlastností – skláním se k lotosovým nohám svého učitele

ALAKH NIRANDŽAN – nepopsatelný a bez poskvrny

SO HAM – HAM SO – to jsem já, já to jsem (tón duše)

ÁNAND´OHAM – mám radost

ÁNANDAM BRAHMÁNANDAM – mám vesmírnou radost

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login